ieškoti

Stipendijų konkursas – ATEITIES KARTA 2021

2021 m. balandžio 16 d., penktadienis, 15.00–18.00 val.

2021 m. balandžio 16 d. organizuojamas virtualus chemijos žinių konkursas „Ateities karta“ 12-tų klasių mokiniams.

KONKURSO ADRESAS – https://konkursai.vma.lm.lt/

Jo metu geriausiai pasirodę abiturientai laimės vardines įmonių įsteigtas stipendijas 2021-2022 mokslo metams.

Dešimt stipendijų po 1000 Eur. būsimiems KTU Cheminės technologijos fakulteto pirmakursiams.

Chemijos, kosmetikos, trąšų, betono, biotechnologijų, maisto bei artimų sričių pramonės įmonės vienijasi ir skatins gamtos mokslų populiarumą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Tai unikali galimybė užėmus prizinę vietą įgyti teisę į 1000 Eur. vertės stipendiją sėkmingai įstojus į fizinių, technologinių ar inžinerinių mokslų krypties studijų programas KTU Cheminės technologijos fakultete.

  • IKI KADA VYKSTA REGISTRACIJA?

Registracijos pradžia – 2021 m. vasario 1 d.;

Registracijos pabaiga – 2021 m. balandžio 10 d.

  • KAIP VYKS KONKURSAS?

Likus dviem dienoms iki konkurso dalyviai el.paštu gaus unikalų kodą, kuriuo jungsis prie sistemos ir spręs užduotis.

Konkurso laikas 15.00 – 18.00 val. Konkurso užduotims spręsti skiriama 60 min. Taigi vėliausiai rekomenduojama prisijungti 17.00 val., nes nesuspėsite išspręsti užduočių.

  • KAS GALI DALYVAUTI KONKURSE?

Visi 12 klasių mokiniai, mokinių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos nėra ribojamas.

  • AR BUS PRAKTINĖS UŽDUOTYS?

Ne, konkursas vyksta virtualiai.

  • KADA BUS PASKELBTI LAIMĖTOJAI?

Konkurso laimėtojai bus paskelbti per 5 darbo dienas nuo virtualaus konkurso pabaigos.

  • AR VISI DALYVIAI GAUS PRIZUS?

Visiems konkurso dalyviams elektroniniais paštais išsiunčiami dalyvavimą konkurse liudijantys pažymėjimai.

Konkurso laimėtojams įteikiami diplomai, suvenyrai ir liudijimai apie įgytą teisę gauti 1 000 Eur. vertės stipendiją.

  • KAIP BUS ĮTEIKTI PRIZAI?

Konkurso nugalėtojams atsižvelgiant į LR Vyriausybės nurodymus dėl karantino prevencijos, suderinus laiką, asmeniškai KTU CTF (Radvilėnų pl. 19, Kaunas) įteikiami diplomai, suvenyrai ir liudijimai apie įgytą teisę gauti 1 000 Eur. vertės stipendiją. 

  • KADA BUS MOKAMA STIPENDIJA?

Stipendija Konkurso nugalėtojams mokama, jei nugalėtojas 2021 metais įstoja į vieną iš KTU CTF studijų programą ir sėkmingai baigia pirmąją egzaminų sesiją. Stipendija mokama vadovaujantis KTU vidaus tvarkos dokumentais.

PATVIRTINTA
Kauno technologijos universiteto
Cheminės technologijos fakulteto dekano
2021 m. kovo 30 d. potvarkiu V25-02-14

STIPENDIJŲ KONKURSO „ATEITIES KARTA“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultetas (toliau – KTU CTF), siekdamas populiarinti gamtos mokslus bei skatinti moksleivių bei studentų kūrybinį aktyvumą, organizuoja stipendijų konkursą „Ateities karta“ (toliau – Konkursas).
2. Stipendijų konkurso „Ateities karta“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslą, uždavinius, rengėjus, organizavimo, vykdymo, dalyvių vertinimo ir apdovanojimo tvarką, finansavimą.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
3. Konkurso tikslas – skatinti gamtos mokslų populiarumą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, suteikti mokiniams galimybę įsivertinti chemijos dalyko žinias bei tikslingai pasirinkti karjeros kelią.
4. Konkurso uždaviniai:
4.1. ugdyti mokinių domėjimąsi gamtos mokslai, loginį mąstymą, ekologinį sąmoningumą.
4.2. pritraukti į KTU CTF studijų programas gabius ir talentingus mokinius.
4.3. sudaryti sąlygas chemijos, kosmetikos, trąšų, betono, biotechnologijų, maisto bei artimų sričių pramonės įmonėms prisidėti prie fizinių, technologinių ar inžinerinių mokslų krypties specialistų rengimo.
4.4. skatinti KTU CTF bendradarbiavimą su visų Lietuvos apskričių švietimo įstaigomis, įgyvendinančiomis pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

III. ORGANIZATORIAI
5. Konkursą organizuoja KTU CTF.
6. Konkurso koordinatorius – KTU CTF dekanas.

IV. DALYVIAI
7. Konkursas skirtas Lietuvos apskričių švietimo įstaigoms, įgyvendinančioms pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 12 klasių mokiniams.
8. Dalyvių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos nėra ribojamas.
9. Rekomenduojama konkurse dalyvauti mokiniams, kurie domisi chemijos dalyku.

V. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA
10. Konkursas organizuojamas kiekvienų metų balandžio mėnesį. Konkreti kiekvienų metų konkurso data yra skelbiama iki vasario 1 dienos.
11. Konkursas vykdomas virtualiai, jungiantis prie elektroninės aplinkos. Tiksli prisijungimo nuoroda skelbiama internetinėje svetainėje konkurso organizavimo dieną.
12. Konkurso laikas 15.00 – 18.00 val.

VI. DALYVAVIMO SĄLYGOS
13. Konkurse dalyvauja tik pilnai registracijos formą užpildę asmenys, pateikdami: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, miestą, ugdymo įtaigos pavadinimą, ruošiančio chemijos mokytojo (-s) vardą ir pavardę.
14. Mokiniai gali registruotis asmeniškai, tačiau jungdamiesi prie konkurso aplinkos turės pažymėti, jog patvirtina, kad yra gavęs tėvų/globėjų leidimą dalyvauti Konkurse.
15. Dalyvių registracija vykdoma elektroninėje erdvėje ir skelbiama svetainėje https://ateitieskarta.ktu.edu/ .
16. Dalyvių registracija pradedama vasario 1 dieną ir sustabdoma likus vienai savaitei iki konkurso.
17. Pagal poreikį dalyviai tikslina savo registracijos duomenis elektroniniu paštu skelbiamu konkurso internetinėje svetainėje.
18. Visa surinkta informacija apie dalyvius yra naudojama tik konkurso organizavimo tikslais ir neperduodama trečiosioms šalims.
19. Užsiregistravę dalyviai sutinka, kad informacija apie jų dalyvavimą ir pasiekimus būtų viešinama (tekstiniu ir vizualiniu formatu).

VII. UŽDUOTYS
20. Konkursas organizuojamas vieną dieną nustatytu laiku.
21. Konkurso užduotims spręsti skiriama 90 min. Dalyviai gali naudotis rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir periodine elementų lentele.
22. Visos konkurso užduotys ir sprendiniai pateikiami elektroninėje erdvėje.
23. Konkurso užduotis plagijuoti draudžiama, jų autorystė priklauso KTU CTF.

VIII. UŽDUOČIŲ VERTINIMAS
24. Konkurso užduotis ir vertinimo kriterijus rengia KTU CTF dekano įsakymu patvirtinta darbo grupė. Nugalėtojai bus reitinguojami pagal apskritis.
25. Konkurso dalyvių išspręstas užduotis vertina KTU CTF dekano įsakymu patvirtinta vertinimo komisija.

IX. APDOVANOJIMAI
26. Konkurso nugalėtojai paskelbiami per 5 darbo dienas nuo konkurso pabaigos.
27. Visiems konkurso dalyviams elektroniniais paštais išsiunčiami dalyvavimą konkurse liudijantys pažymėjimai.
28. Konkurso nugalėtojams KTU CTF (Radvilėnų pl. 19, Kaunas) atsižvelgiant į LR Vyriausybės nurodymus dėl karantino prevencijos, suderinus laiką, asmeniškai įteikiami diplomai, suvenyrai ir liudijimai apie įgytą teisę gauti 1 000 Eur. vertės stipendiją.
29. Stipendija Konkurso nugalėtojams mokama, jei nugalėtojas 2021 metais įstoja į KTU CTF studijų programas ir sėkmingai baigia pirmąją egzaminų sesiją. Stipendija mokama vadovaujantis KTU vidaus tvarkos dokumentais.
30. Mokytojams parengusiems mokinius Konkursui įteikiamos padėkos.

X. FINANSAVIMAS
31. Konkursas rengiamas KTU CTF lėšomis.
32. Konkurso prizinis fondas sudaromas iš chemijos, kosmetikos, trąšų, betono, biotechnologijų, maisto bei artimų sričių pramonės įmonių tikslinės paramos ir paskirstomas pagal apskritis. Nepanaudotas prizinis fondas perkeliamas į kitus kalendorinius metus.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
33. Konkurso informacijos sklaidą vykdo KTU CTF.
34. Visa su konkursu susijusi informacija skelbiama internetinėje svetainėje – https://ateitieskarta.ktu.edu/ .
35. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso darbus, bendrą informaciją apie dalyvius ir vaizdo medžiagą publikuoti internetinėje svetainėje, naudoti mokslo populiarinimo tikslams, rengti informacinius pranešimus ir platinti žiniasklaidoje.

______________________________________

Su nugalėtojais bus susisiekta asmeniškai balandžio 26 d. jų registracijos metu nurodytais elektroniniais paštais.

Konkurso nugalėtojai

Pijus Domantas Valentukevičius Druskininkų „Ryto“ gimnazija Alytaus apskritis 100
Kasparas Arys Klaipėdos licėjus Klaipėdos apskritis 100
Paulius Buidovas Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija Panevėžio apskritis 91,7
Jorė Skvarnavičiūtė Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija Panevėžio apskritis 91,7
Augustė Matuliūkštytė Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija Kauno apskritis 87,5
Rugilė Raudžiūtė Lukšių Vinco Grybo gimnazija Marijampolės apskritis 79,2
Justė Tamulionytė Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija Vilniaus apskritis 79,2
Justas Čėsna Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija Tauragės apskritis 75,0
Lukrecija Baltušytė Šiaulių Simono Daukanto gimnazija Šiaulių apskritis 54,2

Giedrė Urkė
Rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė

Radvilėnų pl. 19, 237 kab., LT-50524 Kaunas
+370 37 30 01 50 I +370 676 90 157
giedre.urke@ktu.lt

Kontaktai

Radvilėnų pl. 19
Kaunas 50254

tel. +370 (37) 300 150